top of page

Worship

We zien in de bijbel dat God aanbidding belangrijk vindt.
Het gaat om Zijn eer, Hij is de schepper van hemel en aarde.
Hij is zoveel groter dan wij kunnen beseffen.
Hij verdient onze aanbidding.


Hij zond Zijn  Zoon naar deze wereld om ons te verlossen van de slavernij van de zonde.

Hij overwon de duivel! Hij heeft ons gezegend met zoveel zegeningen in de hemelse gewesten (Efeze 1)
Met een rein en dankbaar hart mogen wij Hem aanbidden.


Aanbidding is nauw verbonden met gerechtigheid.

In Amos 5 staat een gedeelte waarin God zegt:
“Bespaar Mij het lawaai van uw liederen; de klank van uw harpen wil Ik niet meer horen!

Nee, het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit opgedroogde beek.”


Als wij, die in Christus zijn, gehoorzamen aan Zijn oproep om gerechtigheid en recht uit te oefenen,

dan kunnen wij ook van harte Hem aanbidden en zal Hij zich verheugen in onze aanbidding.
Hij ziet ons aan in Zijn geliefde Zoon Jezus Christus door Wie alles maar dan ook alles is volbracht.
Totdat dit ten volle geopenbaard zal zijn mogen wij als Zijn gemeente Hem verwachten en Hem aanbidden.

Wij zien er naar uit om samen met jouw Hem te aanbidden in 1 van onze samenkomsten!Tot slot

Wij geloven dat wij gehoorzaam mogen zijn en ons mogen inspannen met woord en daad maar dat Hij het in en door ons doet. Zonder Hem kunnen wij mooie liedjes spelen en zingen maar als ons hart niet bij Hem is en we op onszelf vertrouwen kan en wil Hij ons niet gebruiken.
Wilt u voor ons bidden dat wij maar ook jij zelf een brief mogen Zijn door Hemzelf geschreven?

Het volgende gedeelte verwoord dit verlangen mooi:

2 kor 3:2-6
De enige brief die wij hebben, bent uzelf, een brief die in ons hart gegrift is. Door de verandering in uw leven kan iedereen zien dat wij een goed werk onder u hebben gedaan. 3 Men kan zien dat u een brief van Christus bent, die door ons geschreven is, niet een brief met pen en inkt geschreven of in steen gebeiteld, maar een brief die door de Heilige Geest in harten van mensen gegrift is. 4 Wij durven dit alleen maar over onszelf te zeggen, omdat wij er dankzij Christus op vertrouwen dat God ons zal helpen het waar te maken. 5 Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. 6 Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de Heilige Geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de Heilige Geest komt er leven.

Worship : Welkom
bottom of page