top of page

Justice

Wij geloven dat gerechtigheid een belangrijk thema is in de bijbel.
We willen als band ons geloof handen en voeten geven. Daarom zetten wij ons in als ambassadeur van IJM om zo ons steentje bij te dragen aan de bevrijdingsacties van mensen die uitgebuit en misbruikt worden.

In Jesaja 58:6-7 zegt God bij monde van Jesaja tegen Zijn volk:

“Als jullie mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder mensen gebukt gaan, van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan mensen die geen kleren hebben…”

Wij geloven dat dit principe van dienen nog steeds geldt. Wij mogen mensen op Jezus wijzen door woord EN daad. Wij mogen Zijn liefde uitdragen in deze wereld door Zijn handen en voeten te zijn in deze gebroken wereld.

Justice: Welkom
bottom of page